Legezko oharra

1. Web honen titularraren nortasuna


Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, jakinarazten dizugu
pulse.eus -en titularra honako hau dela:

 • Izen soziala: PULSE by Neurotika & Soinueder
 • C.I.F. nº: B05366729
 • Helbidea: Avenida Ama Kandida Nº21, Poligono Denak – Pab. 206. – 20140 Andoain – Gipuzkoa
 • Telefonoa: 943 305 504
 • Posta elektronikoapulse@pulse.eus

2. Condiciones generales de uso de este sitio web

El acceso a esta página web le atribuye la condición de “Usuario”, implicando su aceptación expresa y sin reservas de las condiciones generales que estén publicadas en pulse.eus, en el momento en que acceda a la web. Por lo tanto, el Usuario deberá leer las presentes condiciones generales de uso, en cada una de las ocasiones en que se proponga acceder y en su caso utilizar los servicios prestados a través de esta web, ya que éstas pueden sufrir modificaciones.

Alde horretatik, erabiltzailetzat hartuko da pulse.eus, en garatutako doako edo kostu bidezko zerbitzu eta jardueretan sartu, nabigatu, erabili edo parte hartzen duen pertsona.

2. Webgune hau erabiltzeko baldintza orokorrak

Web orri honetan sartzeak erabiltzaile izaera ematen dio, eta horrek esan nahi du webgunera sartzen zaren unean berariaz eta inolako erreserbarik gabe onartzen dituzula pulse.eus webgunean argitaratuta dauden baldintza orokorrak. Beraz, Erabiltzaileak erabilera-baldintza orokor hauek irakurri beharko ditu web honen bidez sartu eta, hala badagokio, emandako zerbitzuak erabiltzea proposatzen den aldi bakoitzean, horiek aldaketak izan baititzakete.

PULSE by Neurotika & Soinueder podrá establecer condiciones particulares que serán de aplicación para el uso y/o contratación de servicios específicos siendo las presentes condiciones generales de aplicación supletoria.

 

2.1. Xedea eta aplikazio-eremua

Erabilera-baldintza orokor hauek pulse.eus-en sarbidea, nabigazioa eta erabilera arautzen dute, bai eta edukien erabileraren ondoriozko erantzukizunak ere, hala nola testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpenak eta informazioak, bai eta lege nazionalek eta jabetza intelektualari eta industrialari buruzko nazioarteko itunek babestutako beste edozein sorkuntza ere.

Pulse by Neurotika & Soinuederrek berariazko zerbitzuak erabiltzeko eta/edo kontratatzeko aplikatuko diren baldintza bereziak ezarri ahal izango ditu, eta honako baldintza orokor hauek osagarri gisa aplikatuko dira.

 

2.2. Zerbitzuak eskuratzeko eta erabiltzeko baldintzak

 1. Hasiera batean, pulse.eus-erako sarbidea librea eta doakoa da. Hala ere, zerbitzu eta eduki batzuk zerbitzua edo produktua aldez aurretik kontratatzearen mende egon daitezke, eta kasu horietan aplikagarriak izango dira PULSE by Neurotika & Soinueder enpresak kontratazioaren aurretik zure eskura jarriko dituen baldintza bereziak. 
 2. Webgune honetako zerbitzuak erabili nahi dituzten adingabeek gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien aldez aurreko baimena izan beharko dute, eta horiek izango dira beren ardurapeko adingabeek egindako ekintzen erantzule bakarrak.
 3. Erabiltzaileak uneoro erabili behar ditu webgune honetako zerbitzuak, baldintza orokor hauen, indarrean dagoen legeriaren, moralaren eta ordena publikoaren arabera, bai eta Interneten oro har onartzen diren praktiken arabera ere.
 4. Erabiltzaileak bermatzen du webgune honetako harpidetza-formularioen bidez emandako informazio guztia zilegia, benetakoa, zehatza, egiazkoa eta eguneratua dela. Erabiltzailearen ardura izango da PULSE by Neurotika & Soinueder enpresari berehala jakinaraztea emandako informazioan gerta daitekeen edozein aldaketa.
 5. Erabiltzaileak ez du birusik, programarik, makrorik edo edozein karaktere-sekuentziarik sartuko webgune honetako sistema informatikoak kaltetu edo aldatzeko; baliabideen kontsumo masiboaren bidez beste erabiltzaile batzuen sarbidea oztopatuko du; web honetan jasotako datuak publizitaterako hartuko ditu; web orri honetan erreproduzitu, kopiatu, banatu, eraldatu edo hirugarrenen eskura jarriko ditu web honetako edukiak; jabetza intelektualaren bidez akzioak egingo ditu, jabetza intelektualaren bidez, eta jabetza intelektualaren bidez.
 6. Zerbitzu bat pulse.eus bidez erabili eta/edo kontratatzeko, erabiltzaileak erregistratu egin beharko balu, erabiltzaileak informazio egiazkoa eta zilegia eman beharko luke. Erregistratzearen ondorioz erabiltzaileari pasahitz bat emango balitzaio, erabiltzailea arduraz erabiltzeko eta zerbitzu horietara sartzeko pasahitza isilpean gordetzeko konpromisoa hartzen du. Ondorioz, Erabiltzaileen ardura da ematen zaien edozein identifikatzaile eta/edo pasahitz behar bezala zaintzea eta isilpean gordetzea, eta konpromisoa hartzen dute haien erabilera hirugarrenei ez lagatzeko, ez aldi baterako ez betiko, ezta kanpoko pertsonei sartzen uzteko ere. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da hirugarren batek zerbitzuak legez kontra erabiltzea, baldin eta horretarako pasahitza erabiltzen badu ardurarik gabe erabiltzeagatik edo erabiltzaileak pasahitza galtzeagatik. Pasahitzak lapurtu, galdu edo baimenik gabe sartuz gero, Erabiltzailea arduratuko da PULSE by Neurotika & Soinueder aplikazioari berehala jakinarazteaz, pasahitzak ezeztatu ahal izateko. Sakatu by Neurotika & Soinueder inola ere ez da izango baimendu gabeko hirugarrenek egindako ekintzen erantzule, Erabiltzaileak aipatutako jakinarazpena egiten ez duen bitartean.

 
 

3. Jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak

Pulse by Neurotika & Soinueder pulse.eus osatzen duten elementu guztien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen titularra da, marka, izen komertziala edo ikur bereizgarria barne. Bereziki, eta modu ez mugatzailean, egile-eskubideek, diseinu grafikoak, iturburu-kodeak, logoek, testuek, grafikoek, ilustrazioek, argazkiek, soinuek eta webguneko gainerako elementuek babesten dituzte.

PULSE by Neurotika & Soinuederren erabilera pertsonalerako PULSE by Neurotika & Soinueder enpresari uko egiteak, eskualdatzeak edo lizentzia partzialak emateak ez dakar inola ere erabiltzaileari jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen gainean.

Horregatik, erabiltzaileak aitortzen du pulse.eus-eko eduki guztiak edo batzuk edozein prozeduraren bidez eta PULSE by Neurotika & Soinuederren berariazko baimen idatzirik gabe erreproduzitzea, kopiatzea, merkaturatzea, eraldatzea, berrerabiltzea, jendaurrean jakinaraztea eta, oro har, beste edozein ustiapen-modu erabiltzea jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideak urratzea dela.

PULSE by Neurotika & Soinuederren jabetza esklusiboa izango da Internet bidez pulse.eus atariari borondatez helarazitako datu pertsonal oro (edozein ohar, iradokizun, ideia, grafiko eta abar barne), eta hark izango ditu erabilera-eskubide mugagabeak, eta ez du inolako konpentsaziorik sortuko haren alde, ezta beste inoren alde ere.

 

4. Pribatutasun-politika

 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (DBLO) betez, jakinarazten dizugu pulse.eus webgunearen bidez ematen dizkiguzun datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatuko direla, eta PULSE by Neurotika & Soinueder enpresaren titulartasuneko fitxategi automatizatu batean sartuko direla. Helbidea: Bidasoa, 11. 20280 Hondarribia.

Datu pertsonalak biltzeko inprimaki elektronikoa dagoen orrietan adierazten den helbururako erabiliko dira zure datu pertsonalak. Era berean, mugarik gabe gorde ahal izango dira, zure eskaerari erantzuteko eta gure jarduerarekin zerikusia duen eta zure interesekoa izan daitekeen informazioa (kanal arrunt edo elektronikoen bidez) bidaltzeko, berariaz kontrakoa adierazten duzun arte.

Era berean, jakinarazten dizugu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak balia ditzakezula, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera. Horretarako, gutun ziurtatua edo baliokidea bidali beharko duzu, zure NANaren fotokopiarekin batera, honako helbide honetara: Bidasoa, 11. 20280 Hondarribia. Erregistro elektronikoko edozein inprimakitan agertzen diren nahitaezko eremuak ez betetzearen ondorioz, PULSE by Neurotika & Soinueder enpresak ezin izango dio zure eskaerari erantzun.

Erabiltzaileak bermatzen du PULSE by Neurotika & Soinuederri emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta datu horietan egindako edozein aldaketa jakinarazteaz arduratzen da. Erabiltzailea izango da PULSE by Neurotika & Soinueder delakoari edo beste edozein hirugarreni, datu faltsu, zehaztugabe, osatu gabe edo eguneratu gabe formularioak betetzeagatik, eragin diezaiokeen edozein kalte edo galeraren erantzule bakarra, zuzenean edo zeharka. Erabiltzaileak ezin izango du hirugarrenen datu pertsonalik jaso pribatutasun-politika honetan ezarritakoari buruzko aurretiazko baimen informaturik ez badu, eta hura sartzeko erantzule bakarra izango da.

PULSE by Neurotika & Soinueder zerbitzuak emandako zenbait zerbitzuk datu pertsonalen babesari buruzko aurreikuspen espezifikoak dituzten baldintza bereziak izan ditzakete, eta, beraz, kasu bakoitzeko baldintza bereziak aplikatuko dira. Baldintza partikularrek arautzen ez duten guztian, pribatutasun-politika honetan jasotako baldintza orokorrak aplikatuko dira osagarri gisa. 18 urtetik beherako haur eta gazteei ohartarazten zaie gurasoen edo tutoreen baimena izan behar dutela PULSE by Neurotika & Soinueder webgunean datu pertsonalak emateko.

Pulse by Neurotika & Soinuederrek beharrezko neurriak hartu ditu datu pertsonalak baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko, kontuan hartuta une oro teknologiaren egoera, biltegiratutako datuen izaera eta arriskuak, giza ekintzatik edo ingurune fisiko edo naturaletik datozenak, hala ere, Erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla babesgabeak.

 

5. Erantzukizunen eta bermeen araubidea

 1. PULSE by Neurotika & Soinueder no garantiza la fiabilidad, utilidad, veracidad o exactitud de los servicios o de la información incluida en pulse.eus, por tanto excluye cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños y perjuicios de toda naturaleza, derivada de la defraudación de utilidad o expectativas que el Usuario haya depositado en la misma.
 2. PULSE by Neurotika & Soinueder declara que ha adoptado las medidas tanto técnicas como organizativas, que dentro de sus posibilidades y el estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de la web así como la ausencia de virus y componentes dañinos, sin embargo no puede hacerse responsable de: (a) la continuidad y disponibilidad de los contenidos y servicios recogidos en pulse.eus; (b) la ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier defecto que pudiera ocurrir; (c) la ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en pulse.eus; (d) la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se han adoptado; (e) los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas de seguridad de pulse.eus.
 3. El Usuario será el único responsable ante terceros, de cualquier comunicación enviada personalmente o a su nombre a pulse.eus, así como del uso ilegítimo de los contenidos y servicios contenidos en esta web.
 4. PULSE by Neurotika & Soinueder se reserva el derecho a suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad a pulse.eus con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. Siempre que las circunstancias lo permitan PULSE by Neurotika & Soinueder publicará en su web, con antelación suficiente, un aviso indicando la fecha prevista para la suspensión de los servicios.
 5. Los enlaces a otras páginas web que en su caso existan en pulse.eus pueden llevarle a sitios web de los que PULSE by Neurotika & Soinueder no asume ninguna responsabilidad, ya que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, siendo su finalidad, informar al Usuario de otras fuentes de información, por lo que el Usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los mismos.
 6. PULSE by Neurotika & Soinueder no se responsabiliza del uso que los Usuarios puedan hacer de los contenidos y servicios incluidos en su web. En consecuencia no garantiza que el uso que los Usuarios puedan hacer de los contenidos y servicios referidos, se ajusten a las presentes condiciones generales de uso, ni que lo hagan de forma diligente.
 7.  
 

6. Iraupena eta aldaketa

 1. PULSE by Neurotika & Soinueder se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, las presentes condiciones generales de acceso publicando los cambios en pulse.eus. Asimismo podrá efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en el sitio web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta, como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados. En consecuencia se entenderán como vigentes, las condiciones generales que estén publicadas en el momento en el que el Usuario acceda a pulse.eus por lo que el Usuario deberá leer periódicamente dichas condiciones de uso.
 2. Con independencia de lo dispuesto en las condiciones particulares, PULSE by Neurotika & Soinueder podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.
 3.  
 

7. Aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzio-eskumena

 
PULSE by Neurotika & Soinueder eta Erabiltzailearen artean ezarritako harremanek indarrean dagoen araudian legeria aplikagarriari eta jurisdikzio eskudunari buruz xedatutakoa bete beharko dute. Hala ere, araudiak alderdiei foru baten mende jartzeko aukera aurreikusten dien kasuetan, PULSE by Neurotika & Soinueder eta Erabiltzailea, dagokien beste edozein foruri espresuki uko eginez, Donostiako Epaitegi eta Auzitegien mende jartzen dira.